Трафик на културно-исторически ценности

Сектор „Трафик на културно-исторически ценности“ при ГДБОП-МВР е специализирано структурно звено, чиято основна цел е да противодейства на незаконния трафик на културни ценности от и през територията на Република България към други страни. Дейността на сектора е регламентирана в чл. 39, ал. 2, т. 7 от Закона за Министерството на вътрешните работи. Тя се извършва в контекста на разследване както на организираните престъпни групи, така и спрямо отделни техни членове и всички видове престъпни деяния, предхождащи и съпътстващи трафика.

Усилията на сектора са съсредоточени не само към предотвратяване на незаконното изнасяне и продажба извън страната на българското културно наследство и залавянето на отделни предмети, но и към цялостното и трайно неутрализиране на престъпните групи, свързани с подобна незаконна дейност.

В резултат на работата на сектора от 2006 г. до момента, на българската държава са върнати десетки хиляди движими културни ценности, голяма част от които представляват уникални произведения на древното изкуство.

Служителите от сектора взаимодействат успешно с всички български и чуждестранни институции /включително и извън системата на МВР и Агенция "Митници"/, работещи за опазването на културното наследство, предлагат и развиват съвместни проекти в тази насока.