Междуведомствен координационен център

Междуведомственият координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари е създаден през месец април 2015 г. с постановление на Министерски съвет.

Центърът осигурява координация и взаимодействие между компетентните държавни структури при прилагането на мерки за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари.

 

Състои се от представители на следните държавни структури:

1. Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" при МВР;

2. Главна дирекция "Национална полиция" при МВР;

3. Главна дирекция "Гранична полиция" при МВР;

4. Държавна агенция "Национална сигурност";

5. Агенция "Митници" при Министерството на финансите;

6. Национална агенция за приходите при Министерството на финансите;

7. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" при Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

Центърът поддържа 24 часово оперативно дежурство, като събира, обработва и анализира информация за стоки и товари по конкретни случаи, както и за стоки предмет на контрабанда. Извършва анализ и мониторинг на рискови транспортни средства, стоки и товари на територията на страната, чрез координирани съвместни действия на държавните структури представени в центъра.

 

Постановление за създаване на координационния междуведомствен център.