Корупция и изпиране на пари

Отдел "Корупция и изпиране на пари" при ГДБОП-МВР осъществява оперативно-издирвателна дейност съгласно чл. 8 от ЗМВР по отношение на организирана престъпна дейност, с цел:

1. Разкриване, предотвратяване и пресичане на престъпления и други нарушения на длъжностни лица от висшите етажи на властта, съдебната, държавна и местна власт;

2. Разкриване, предотвратяване и пресичане на престъплени, изразяващи се в изпиране на пари и измами с фондове на Европейския съюз, както и такива с цел издирване и проследяване на имущества и капитали, придобити от престъпления.

Отделът взаимодейства и извършва координирани действия и мероприятия с други специализирани български и чужди структури за противодействие на корупцията.

Снимка: интернет