Фалшификации

Служителите от сектора осъществяват дейност по превенция и разкриване на престъпления, свързани с финансово-кредитната система.

Основни задачи са предотвратяване и разкриване на:

1. Прозводството и разпространението на неистински парични знаци с курс в страната и чужбина, и ценни книжа;

2. Производство и разпространение на неистински официални документи за самоличност;

3. Престъпления с електронни платежни инструменти.

Благодарение на работата на служителите са разкрити и предотвратени множество престъпления, свързани с фалшификации на евро, лева, щатски долари, кражби на данни от банкови карти, както и кражба на самоличност.

Предотвратени са загуби за милиони левове и евро, както от бюджета на страните от ЕС и България, така и на отделни граждани.