Публично обсъждане на проекти на технически спецификации

 

Проект на техническа спецификация за доставка на МПС по 12 ОП
15.05.2017

Проект на техническа спецификация за доставка на МПС по 9 ОП
15.05.2017

Проект на техническа спецификация за доставка на МПС по 8 ОП
15.05.2017

Проект на техническа спецификация за извършване на външен независим одит на проекти но НФМ

19.01.2017

 

Проект на техническа спецификация за доставка на хендсфри за ТЕТРА

20.12.2016

 

Проект на техническа спецификация за доставка на уред за раманова спектрометрия

20.12.2016

 

Проект на техническа спецификация за доставка на ДРОН

20.12.2016

 

Проект на техническа спецификация за доставка на компютърна техника

20.12.2016

 

Проект на техническа спецификация за доставка и гаранционно обслужване на оборудване за обработка и анализ на данни от мобилни устройства

16.11.2016

 

Проект на техническа спецификация за доставка на специализирано полицейско оборудване

07.11.2016

 

Проект на техническа спецификация за доставка и инсталация на софтуер

24.08.2016 г.

 

Проект на техническа спецификация за доставка на компютърна техника

12.07.2016 г.

 

Проект на техническа спецификация за моторни превозни средства

12.07.2016 г.

 

Проект на техническа спецификация за моторни превозни средства

25.03.2016 г.

 

Проект на техническа спецификация за програмен продукт за анализ на мобилни устройства с възможност за изследване на облачни структури

21.03.2016 г.

 

Проект на техническа спецификация за преносима апаратно-програмна система за анализ на мобилни устройства

21.03.2016 г.

 

Проект на техническа спецификация за противокуршумни каски и метал детектори

01.03.2016 г.

 

Проект на техническа спецификация за доставка на компютърна техника

26.02.2016 г.

 

Проект на техническа спецификация за комплексно логистично осигуряване и преводни услуги

19 ноември 2015 г.

 

Проект на техническа спецификация за осигуряване на самолетни билети

19 ноември 2015 г.

 

Проект на техническа спецификация за дизайн и изработка на рекламни материали

19 ноември 2015 г.

 

Проект на техническа спецификация за оборудване на МКЦПККДРСТ

02 ноември 2015 г.

 

Проект за техническа спецификация на компютърна техника

05 октомври 2015 г.