Законодателство

Основни нормативни документи, регламентиращи дейността на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" при Министерството на вътрешните работи са:

1. Конституция на Република България;

2. Закон за МВР;

3. Наказателен кодекс и Наказателно-процесуален кодекс на Република България;

4. Закон за специалните разузнавателни средства;

5. Международно и европейско законодателство в областта на вътрешната сигурност и обществения ред.

 

Снимка: интернет