ОП чрез събиране на оферти с обява

 

Обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на мебелировка за офис, за нуждите на отдел 10 „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“

Уникален номер: OP-0008-2018-BG-GDBOP-MVR

3 август 2018 г.

 

Доставка чрез закупуване на мебелировка за офис, необходима за нуждите на отдел 09 "Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари" към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност"

Уникален номер: OP-0013-2017-BG-GDBOP-MVR

5 декември 2017 г.

 

Доставка чрез закупуване на мебелировка за офис, необходима за нуждите на отдел 09 "Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари" към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност"

Уникален номер: OP-0012-2017-BG-GDBOP-MVR

28 ноември 2017 г.

 

Доставка чрез закупуване и гаранционно обслужване на уред за раманова спектрометрия по Проект "Съвместни усилия за борба с трансграничната организирана престъпност"  в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014

Уникален номер: OP-0007-2017-BG-GDBOP-MVR

31 март 2017 г.

 

Извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по Проект "Съвместни усилия за борба с трансграничната организирана престъпност" и по Проект "Повишаване на ефективността при рефериране, обгрижване, защита и реинтеграция на жертвите на трафик на хора, посредством практическото прилагане на Транснационалния механизъм", финасирани по Програма БГ 13 "Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната организирана престъпност" от Норвежки финансов механизъм 2009-2014

Уникален номер: OP-0006-2017-BG-GDBOP-MVR

2 март 2017 г.

 

Доставка и гаранционно поддържане на 1 (един) брой дистанционно управляема летателна система с вертикално излитане (ДУЛС) за нуждите на  ГДБОП и обучение на петима служители за работа с (ДУЛС)

Уникален номер: OP-0004-2017-BG-GDBOP-MVR

9 февруари 2017 г.

 

Доставка чрез закупуване и гаранционно  обслужване на уред за раманова спектрометрия по проект "Съвместни усилия за борба с трансграничната организирана престъпност" в рамките на норвежкия финансов механизъм 2009-2014

Уникален номер: OP-0003-2017-BG-GDBOP-MVR

2 февруари 2017 г.

 

Доставка и гаранционно обслужване на 25 броя хендсфри аксесоари за скрита употреба за ТЕТРА носими терминали

Уникален номер: OP-0002-2017-BG-GDBOP-MVR

19 януари 2017 г.

 

Доставка и инсталация на софтуерни продукти за нуждите на ГДБОП-МВР, по осем обособени позиции

Уникален номер: OP-0009-2016-BG-GDBOP-MVR

12 октомври 2016 г.