Обща информация за възложителя

 

Главна дирекция "Борба с организираната престъпност"

Министерство на вътрешните работи

Република България

гр. София, бул. "Цариградско шосе", № 133А, пощенски код 1784

ЕИК 129010659

e-mail: gdbop@mvr.bg

Директор: Ивайло Велинов Спиридонов

Лице за контакт: Христо Валентинов Стефанов - главен юрисконсулт

тел. 02/9828027

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ГДБОП-МВР