Полезно

Не бъди финансово муле!

Заповед за предложения и сигнали в ГДБОП-МВР

Насоки за прилагане на Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекусори на взривни вещества

      - Информационна брошура: "Можете да промените нещата! - Продавайте химически продукти отговорно"

      - Национална телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции за придобиване на перкусори на взривни вещества  +359(02) 814 70 70

Национална стратегия за кибер сигурност Киберустойчива България 2020