Международни проекти

 

Проект „Засилване на борбата срещу трафика на огнестрелно оръжие в Югоизточна Европа“ (SIRAS)

 

Фонд "Вътрешна сигурност"

 

Норвежки финансов механизъм 2009-2014