ОП чрез процедури по ЗОП

Обществена поръчка с предмет: Доставка и гаранционно обслужване на компютърни конфигурации, периферни устройства, скенери, принтери, консумативи и др. за нуждите на ГДБОП-МВР - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - ОТВОРЕНА

Уникален номер: OP-0005-2017-BG-GDBOP-MVR

09.02.2017 г.

 

Обществена поръчка с предмет: Доставка и гаранционно обслужване на специализирано оборудване за нуждите на ГДБОП-МВР, финансирана по Проект "Доставка на техническо оборудване на полицейските служители, работещи по превенция и противодействието на трафика на хора и на наркотични вещества" в рамките на Фонд Вътрешна сигурност 2014-2020, по шест обособени позиции - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - ОТВОРЕНА

Уникален номер: OP-0001-2017-BG-GDBOP-MVR

16.01.2017 г.

 

Обществена поръчка с предмет: Доставка и гаранционно обслужване на оборудване за обработка и анализ на данни от мобилни устройства, по обособени позиции ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - ЧАСТИЧНО ВЪЗЛОЖЕНА, ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЕНА

Уникален номер: OP-0010-2016-BG-GDBOP-MVR

29.12.2016

 

Обществена поръчка с предмет: Доставка и гаранционно обслужване на компютърни конфигурации, периферни устройства, скенери, принтери, консумативи и други за нуждите на ГДБОП-МВР - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - ВЪЗЛОЖЕНА

Уникален номер: OP-0009-2016-BG-GDBOP-MVR

09.11.2016

 

Обществена поръчка с предмет: Доставка, чрез закупуване на нови МПС за нуждите на ГДБОП-МВР по две обособени позиции ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - ВЪЗЛОЖЕНА

Уникален номер: OP-0008-2016-BG-GDBOP-MVR

09.09.2016

 

Обществена поръчка с предмет: Доставка, чрез закупуване на нови МПС за нуждите на ГДБОП-МВР по осем обособени позицииОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - ЧАСТИЧНО ВЪЗЛОЖЕНА, ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЕНА

Уникален номер: OP-0007-2016-BG-GDBOP-MVR

24.08.2016

 

Обществена поръчка с предмет: Доставка и гаранционно обслужване на компютърни конфигурации, периферни устройства, принтери, консумативи и други, за нуждите на ГДБОП-МВРОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - ПРЕКРАТЕНА

Уникален номер: OP-0006-2016-BG-GDBOP-MVR

23.08.2016

 

Обществена поръчка с предмет: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Главна дирекция Борба с организираната престъпност-МВР  - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - ВЪЗЛОЖЕНА

Уникален номер: OP-0005-2016-BG-GDBOP-MVR

23.06.2016