ОП чрез процедури по ЗОП

 

Обществена поръчка с предмет: “Доставка чрез закупуване и гаранционно поддържане на 2 (два) броя нови моторни превозни средства за нуждите на ГДБОП – МВР, финансирана по  проект „Доставка на техническо оборудване на полицейските служители, работещи по превенцията и противодействието на трафика на хора и на наркотични вещества“  в рамките на Фонд Вътрешна сигурност 2014 – 2020“ - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - ОТВОРЕНА

Уникален номер: OP-0012-2018-BG-GDBOP-MVR

14 ноември 2018 г.

 

Обществена поръчка с предмет: “Доставка чрез закупуване и гаранционна поддръжка на нови моторни превозни средства за нуждите на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност“ – МВР, финансирани по бюджета на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, по 13 (тринадесет) обособени позиции“ - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - ОТВОРЕНА

Уникален номер: OP-0011-2018-BG-GDBOP-MVR

26 октомври 2018 г.

 

Обществена поръчка с предмет: “Доставка и гаранционно обслужване на компютърни конфигурации (настолни и преносими) и непрекъсваеми токозахранващи устройства за нуждите на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност" и Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  - ОТВОРЕНА

Уникален номер: OP-0010-2018-BG-GDBOP-MVR

8 октомври 2018 г.

 

Обществена поръчка с предмет: “Доставка чрез закупуване и гаранционно поддържане на нови моторни превозни средства за нуждите на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ“ – МВР, финансирани по проект „Доставка на оборудване за ефективни ОИД с партньорски служби по противодействие на ОПГ“ в рамките на Фонд Вътрешна сигурност 2014 – 2020“, по 9 (девет) обособени позиции“ - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  - ОТВОРЕНА

Уникален номер: OP-0009-2018-BG-GDBOP-MVR

12 септември 2018 г.

 

Обществена поръчка с предмет: “Доставка чрез закупуване и гаранционно поддържане на 2 (два) броя нови моторни превозни средства за нуждите на ГДБОП – МВР, финансирана по  проект „Доставка на техническо оборудване на полицейските служители, работещи по превенцията и противодействието на трафика на хора и на наркотични вещества“  в рамките на Фонд Вътрешна сигурност 2014 – 2020“ - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  - ОТВОРЕНА

Уникален номер: OP-0007-2018-BG-GDBOP-MVR

16 юли 2018 г.

 

Обществена поръчка с предмет: "Доставка чрез закупуване и гаранционна поддръжка на нови моторни превозни средства за нуждите на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност“ – МВР, финансирани по проект „Подобряване на мобилността на ГДБОП за ефективно разследване на организираната престъпност“ в рамките на Фонд Вътрешна сигурност 2014 – 2020", по 5 (пет) обособени позиции - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  - ОТВОРЕНА

Уникален номер: OP-0006-2018-BG-GDBOP-MVR

2 юли 2018 г.

 

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на хардуер, придобиване на лицензи за системен софтуер IBM i2 Enterprise Insight Analysis и услуги за нуждите на отдел 09 – ГДБОП „Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари" - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  - ОТВОРЕНА

Уникален номер: OP-0005-2018-BG-GDBOP-MVR

29 юни 2018 г.

 

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на специализирано оперативно оборудване за нуждите на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" - МВР по четири обособени позиции" - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  - ОТВОРЕНА

 

Уникален номер: OP-0004-2018-BG-GDBOP-MVR

18 юни 2018 г.

 

Обществена поръчка с предмет: "Комплексна услуга по логистично осигуряване на национално ниво, включително и превод по проекти изпълнявани от Главна дирекция Борба с организираната престъпност" - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  - ОТВОРЕНА

 

Уникален номер: OP-0003-2018-BG-GDBOP-MVR

17 май 2018 г.

 

Обществена поръчка с предмет: "Доставка и гаранционно обслужване на компютърни конфигурации (настолни и преносими) и непрекъсваеми токозахранващи устройства за нуждите на Главна Дирекция "Борба с организираната престъпност" и дирекция "Международно оперативно сътрудничество" - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  - ОТВОРЕНА

 

Уникален номер: OP-0002-2018-BG-GDBOP-MVR

03 май 2018 г.

 

Обществена поръчка с предмет: Закупуване на самолетни билети, осигуряване на хотелско настаняване в чужбина и медицински застраховки на пътуващите за нуждите на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  - ОТВОРЕНА

Уникален номер: OP-0001-2018-BG-GDBOP-MVR

25 април 2018 г.

 

Обществена поръчка с предмет: Доставка чрез закупуване и гаранционно поддържане на два броя нови моторни превозни средства за нуждите на ГДБОП–МВР - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - ПРЕКРАТЕНА

Уникален номер: OP-0011-2017-BG-GDBOP-MVR

14 септември 2017 г.

 

Обществена поръчка с предмет: Доставка чрез закупуване и гаранционно поддържане на нови моторни превозни средства за нуждите на ГДБОП–МВР, финансирани по  Проект „Подобряване на мобилността на ГДБОП–МВР за ефективно разследване на организираната престъпност“ в рамките на Фонд Вътрешна сигурност 2014 – 2020, по 8 (осем) обособени позиции  - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - ВЪЗЛОЖЕНА

Уникален номер: OP-0010-2017-BG-GDBOP-MVR

14.06.2017 г.

 

Обществена поръчка с предмет: Доставка чрез закупуване и гаранционно поддържане на нови моторни превозни средства за нуждите на ГДБОП–МВР, финансирани по  Проект „Подобряване на мобилността на ГДБОП–МВР за ефективно разследване на организираната престъпност“ в рамките на Фонд Вътрешна сигурност 2014 – 2020, по 9 (девет) обособени позиции  - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - ЧАСТИЧНО ВЪЗЛОЖЕНА, ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЕНА

Уникален номер: OP-0009-2017-BG-GDBOP-MVR

14.06.2017 г.

 

Обществена поръчка с предмет: Доставка чрез закупуване и гаранционно поддържане на нови моторни превозни средства за нуждите на ГДБОП–МВР, финансирани по  Проект „Подобряване на мобилността на ГДБОП–МВР за ефективно разследване на организираната престъпност“ в рамките на Фонд Вътрешна сигурност 2014 – 2020, по 12 (дванадесет) обособени позиции  - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА -ЧАСТИЧНО ВЪЗЛОЖЕНА, ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЕНА

Уникален номер: OP-0008-2017-BG-GDBOP-MVR

09.06.2017 г.

 

Обществена поръчка с предмет: Доставка и гаранционно обслужване на компютърни конфигурации, периферни устройства, скенери, принтери, консумативи и др. за нуждите на ГДБОП-МВР - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - ПРЕКРАТЕНА

Уникален номер: OP-0005-2017-BG-GDBOP-MVR

09.02.2017 г.

 

Обществена поръчка с предмет: Доставка и гаранционно обслужване на специализирано оборудване за нуждите на ГДБОП-МВР, финансирана по Проект "Доставка на техническо оборудване на полицейските служители, работещи по превенция и противодействието на трафика на хора и на наркотични вещества" в рамките на Фонд Вътрешна сигурност 2014-2020, по шест обособени позиции - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - ЧАСТИЧНО ВЪЗЛОЖЕНА, ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЕНА

Уникален номер: OP-0001-2017-BG-GDBOP-MVR

16.01.2017 г.

 

Обществена поръчка с предмет: Доставка и гаранционно обслужване на оборудване за обработка и анализ на данни от мобилни устройства, по обособени позиции - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - ЧАСТИЧНО ВЪЗЛОЖЕНА, ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЕНА

Уникален номер: OP-0010-2016-BG-GDBOP-MVR

29.12.2016 г.

 

Обществена поръчка с предмет: Доставка и гаранционно обслужване на компютърни конфигурации, периферни устройства, скенери, принтери, консумативи и други за нуждите на ГДБОП-МВР - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - ВЪЗЛОЖЕНА

Уникален номер: OP-0009-2016-BG-GDBOP-MVR

09.11.2016 г.

 

Обществена поръчка с предмет: Доставка, чрез закупуване на нови МПС за нуждите на ГДБОП-МВР по две обособени позиции  - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - ВЪЗЛОЖЕНА

Уникален номер: OP-0008-2016-BG-GDBOP-MVR

09.09.2016 г.

 

Обществена поръчка с предмет: Доставка, чрез закупуване на нови МПС за нуждите на ГДБОП-МВР по осем обособени позиции - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - ЧАСТИЧНО ВЪЗЛОЖЕНА, ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЕНА

Уникален номер: OP-0007-2016-BG-GDBOP-MVR

24.08.2016 г.

 

Обществена поръчка с предмет: Доставка и гаранционно обслужване на компютърни конфигурации, периферни устройства, принтери, консумативи и други, за нуждите на ГДБОП-МВР - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - ПРЕКРАТЕНА

Уникален номер: OP-0006-2016-BG-GDBOP-MVR

23.08.2016 г.

 

Обществена поръчка с предмет: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Главна дирекция Борба с организираната престъпност-МВР  - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - ВЪЗЛОЖЕНА

Уникален номер: OP-0005-2016-BG-GDBOP-MVR

23.06.2016 г.